Rengöring

✓ Upp till 20 – 30 procent högre effekt

✓ Vi rekommenderar en service av vart 3:de år

✓ Din luft-luftvärmepump blir som ny

Artikelnr: Service luft-luftvärmepump Kategori:

Beskrivning

Rengöring av luft-luftvärmepump

En luftvärmepump behöver ibland lite kärlek för att fungera så effektivt som möjligt. Förutom att damm filtren i innerdelen ska rengöras en gång i månaden eller vid behov, brukar man rekommendera en grundlig underhålls service vart tredje år. Beroende på yttre omständigheter kan det vara lämpligt att utföra oftare, exempelvis om det finns husdjur eller är många i hushållet.

En luftvärmepump som inte ses över regelbundet sätter snart igen av damm och fettavlagringar i kondensorn och luftflödet minskar och prestanda försämras. En ordentlig rengöring på en luft-luftvärmepump kan ge dig upp till 20 – 30 procent högre effekt, det är därför viktigt med en rengöring med jämna mellanrum. Du ser då till att din luftvärmepump bibehåller hög effekt, och på så vis maximerar du din besparing.

Bra underhåll är lika med god ekonomi. Vi erbjuder underhållsservice samt driftskontroll av din luftvärmepump.

✓ Resor 80 km tur och retur från Uppsala, därefter tillkommer resetillägg * 86 kr/mil

✓ Kontroll av arbetstryck och strömförbrukning

✓ Rengöring av kondensorbatteri på inomhusdelen samt fläkttrumma

✓ Rengöring av dräneringstråg

✓ Kontroll av värmepumpens funktioner

✓ Reservdelsutbyte med reducerad kostnad tex byte av fläktmotor

✓ Rengöring utedel

✓ Kontroll och efterdragning av skruvar på utedel

✓ Kontroll av fästning mot fasad vid väggmontering

✓ Funktionskontroll av 4-vägs ventil

✓ Kontroll av upphängning och rörisolering

✓ Dokumentation av servicen

Till toppen