Installation

✓ Standardinstallation

✓ 1 innedel

✓ Upp till 4 meter rördragning mellan inne och utedel

✓ Möjlighet till ROT-avdrag

Kategori:

Beskrivning

Standardinstallation av luft-luftvärmepump

✓ Resor 80 km tur och retur från Uppsala, därefter tillkommer resetillägg * 86 kr/mil

✓ Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel

✓ Inomhusdel placeras max 3,5 meter över golv.

✓ Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1 meter från marknivå

✓ 4 meter rör, kondensslang och täckkanaler * utöver 4 meter tillkommer en kostnad på 650 kr/m

✓ Elkabel (matarkabel till utedel) max 5 meter till närmaste jordade uttag.

✓ Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning

✓ Tätning av väggenomföring

✓ Driftsättning och test av luftvärmepumpen

✓ Handhavandeinstruktion

✓ Installationsprotokoll

✓ Montering av tillbehör ingår

✓ Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

✓ Garantiregistrering

* Obs. bortforsling av gammal pump eller emballage ingår ej

* Vid behov av inkoppling till elcentral på en egen säkring eller utbyggnad av elcentral – offereras jobbet av Nz-el

Professionell utförd och dokumenterad installation av en luft-luftvärmepump med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan ser också till att din luft-luftvärmepump blir installerad på fackmannamässigt sätt. Vi har en lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

✓ Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den  fastighet där arbetet ska utföras.

✓ Fastighetsägaren måste vara beställaren och betalare av installationen.

✓ Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång  till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.

✓ Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet.

Läs mer på >>Svenska kyl & värmepumps föreningen

Ytterligare information

Installation luftvärmepump

Standardinstallation med ROT-avdrag, Standardinstallation utan ROT-avdrag

Till toppen