Loading...

Luftvärmepumpar i Uppsala

Vi säljer, installerar och servar luftvärmepumpar i Uppsala. Samtliga värmepumpar är anpassade för vårt nordiska klimat och omfattas av trygga och fungerande garantier, vi har därför valt att samarbeta med svenska generalagenterna från Daikin, Mitsubishi, och Panasonic.

Med en luftvärmepump sparar du pengar, värnar om miljön och ett bättre inomhusklimat.

Personlig rådgivning med hembesök är en självklarhet.

Luftvärmepumpar i Uppsala

Att investera i en luft/luftvärmepump från Daikin, Mitsubishi eller Panasonic är en god ide om du vill tillgodose dina behov för både uppvärmning och luftkonditionering. En luftvärmepump är enkel att installera och passar ypperligt om du har gamla direktverkande elsystem. Att köpa en luftvärmepump är med andra ord ett köp som lönar sig i längden. Beroende på vilken luftvärmepump du väljer kan du tjäna in värmepumpens kostnad på bara några år.

Termerna COP (coefficient of performance), EER (energy efficiency ratio) och SCOP ( seasonal coefficient of performance) beskriver verkningsgraden för luftvärmepumpar. De anger förhållandet för värme eller kyla från en enhet i förhållande till mängden elektricitet som krävs för att generera den.

Om en luftvärmepump genererar 5 kW värme från 1 kW inmatad elektricitet, anses dess COP således vara 5,0. Liknande, om en luftkonditionering genererar 5 kW kyla från 1 kW inmatad elektricitet, anses även dess EER vara 5,0. Ju högre COP och EER, desto mer energieffektiv utrustning.

SCOP-värde är ett genomsnittsvärde av värmefaktorn under ett helt år. När man mäter SCOP tar man hänsyn till olika faktorer som till exempel förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. Eftersom effekten minskar under vintern bli SCOP-värdet vanligtvis lägre än COP-värdet. Ett högt SCOP-värde innebär mindre energikostnader. Värmepumpar med höga SCOP-värden kostar vanligtvis lite mer än andra pumpar, men de ger större energibesparingar och är bättre för miljön.

Daikins luftrening

Daikin använder avancerade titan-apatitfilter i sina luft-luftvärmepumpar. Denna luftreningsteknik kommer från forskning inom nanoteknik, i samarbete med medicinska universitet. Nanoteknik innebär att luftreningen klarar därför av att rena hemmet från mycket små partiklar, såsom virus, mögelsporer och bakterier. Titanfiltret avlägsnar dessutom effektivt olika lukter, medan mikrofiltret i Daikins luft-luftvärmepumpar tar istället hand om damm och pollen. Daikin Ururu Sarara är dessutom unik med att erbjuda både ventilation och luftrening.

Mitsubishi Electrics luftrening

Är du allergisk eller känslig för lukter? Mitsubishi Electric är ständigt på jakt efter bättre luft och bättre inomhusklimat. Med Plasma Quad-filter tar luftvärmepumpen bort 94-99 % av oönskade, luftburna partiklar. Det plasmabaserade filtret neutraliserar allergener, viruspartiklar och bakterier samtidigt som det renar luften från damm. Läs mer om filterna här

Panasonics luftrening

Nanoe-G är Panasonics senaste luftreningssystem som finns i de senaste NE- och HE-modellerna. Tekniken utnyttjar nanoteknik, där mycket små e-ionpartiklar släpps ut i luften och avaktiverar bakterier och motverkar mögelpåväxt i huset. Luftreningen tar inte bara hand om luftburna partiklar utan avlägsnar även skadliga partiklar från exempelvis textilier i rummet. Luftreningssystemet tar bort 99 % av bakterier, virus och mögel i inomhusluften

Luftvärmepumpar i Uppsala

En miljövänlig luftvärmepump

Framtids säkra ditt hem med R32 – Nästa generations köldmedium som kommer att ersätta R410a i framtiden.

Sammanlagt får en luftvärmepump med R32 en potentiell miljöpåverkan som motsvarar 22 % mot en luftvärmepump med R410a. 

(läs mer på www.naturvardsverket.se).