Luftvärmepumpar i Uppsala

Vi är din lokala leverantör av värmepumpar i Uppsala, med oss kan du förvänta dig en professionell leverans och 100% kundnöjdhet.

Daikin luftvärmepump Uppsala_
Luftvärmepumpar i Uppsala

Ett tryggt val

Vi säljer, installerar och servar luftvärmepumpar i Uppsala. Samtliga luftvärmepumpar är anpassade för vårt nordiska klimat och omfattas av trygga och fungerande garantier, vi har därför valt att samarbeta med svenska generalagenterna från Daikin och Mitsubishi.

Med en luftvärmepump sparar du pengar, värnar om miljön och ett bättre inomhusklimat.

Personlig rådgivning med hembesök är en självklarhet.

Att investera i en luftvärmepump i Uppsala från märket Daikin eller Mitsubishi är en god ide om du vill tillgodose dina behov för både uppvärmning och luftkonditionering. En luftvärmepump är enkel att installera och passar ypperligt om du har gamla direktverkande elsystem. Att köpa en luftvärmepump är med andra ord ett köp som lönar sig i längden. Beroende på vilken luftvärmepump du väljer kan du tjäna in värmepumpens kostnad på bara några år.

Termerna COP (coefficient of performance), EER (energy efficiency ratio) och SCOP ( seasonal coefficient of performance) beskriver verkningsgraden för luftvärmepumpar. De anger förhållandet för värme eller kyla från en enhet i förhållande till mängden elektricitet som krävs för att generera den.

Om en luftvärmepump genererar 5 kW värme från 1 kW inmatad elektricitet, anses dess COP således vara 5,0. Liknande, om en luftkonditionering genererar 5 kW kyla från 1 kW inmatad elektricitet, anses även dess EER vara 5,0. Ju högre COP och EER, desto mer energieffektiv utrustning.

SCOP-värde är ett genomsnittsvärde av värmefaktorn under ett helt år. När man mäter SCOP tar man hänsyn till olika faktorer som till exempel förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. Eftersom effekten minskar under vintern bli SCOP-värdet vanligtvis lägre än COP-värdet. Ett högt SCOP-värde innebär mindre energikostnader. Värmepumpar med höga SCOP-värden kostar vanligtvis lite mer än andra pumpar, men de ger större energibesparingar och är bättre för miljön.

Daikins luftrening

Flash Streamer bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Daikin använder avancerade titan-apatitfilter i sina luft-luftvärmepumpar. Denna luftreningsteknik kommer från forskning inom nanoteknik, i samarbete med medicinska universitet. Nanoteknik innebär att luftreningen klarar därför av att rena hemmet från mycket små partiklar, såsom virus, mögelsporer och bakterier. Titanfiltret avlägsnar dessutom effektivt olika lukter, medan mikrofiltret i Daikins luft-luftvärmepumpar tar istället hand om damm och pollen. Daikin Ururu Sarara är dessutom unik med att erbjuda både ventilation och luftrening.

Mitsubishi Electrics luftrening

Är du allergisk eller känslig för lukter? Mitsubishi Electric är ständigt på jakt efter bättre luft och bättre inomhusklimat. Med Plasma Quad-filter tar luftvärmepumpen bort 94-99 % av oönskade, luftburna partiklar. Det plasmabaserade filtret neutraliserar allergener, viruspartiklar och bakterier samtidigt som det renar luften från damm. Läs mer om filterna här

Hur går en installation av en luft-luftvärmepump till?

Här får vi följa Jonas Eriksson när han installerar en multi maskin med två stycken innerdelar och en utedel hos familjen Sandbergs.

 

Installation håltagning luft-luftvärmepump_qlimatteknik
Luftvärmepumpar i Uppsala

En miljövänlig luftvärmepump i Uppsala

Framtids säkra ditt hem med R32 – Nästa generations köldmedium som kommer att ersätta R410a i framtiden.

Sammanlagt får en luftvärmepump med R32 en potentiell miljöpåverkan som motsvarar 22 % mot en luftvärmepump med R410a. 

(läs mer på www.naturvardsverket.se).

Ett urval av våra nöjda kunder

Nedan kan ni se resultatet från några av våra tidigare projekt med mycket nöjda kunder.