Vid köp luft-luftvärmepump och tillbehör

Vi säljer till privatpersoner och företag i Uppsala med omnejd. Vi har valt att inte ha priser på hemsidan då vi tycker att det är viktig med en riktig kundkontakt med hembesök.

Vi på Qlimatteknik Uppland är inte anslutna till något rikstäckande installationsföretag, vi har våra egna installatörer i Uppsala.

✓ Läs noga igenom Information nedan om vad som ingår och inte i en standardinstallation

✓ På installationsdagen tar vi med din beställningen (luftvärmepump och eventuella tillbehör)

✓ Standardinstallationen tar normalt ca. 3 – 5 timmar, Duo-installation tar normalt ca. 6 – 8 timmar

Standardinstallation med 1 inomhusdel eller Duo installation med 2 inomhusdelar

I vår standardinstallation / Duo-installation är det specificerat exakt vad som ingår (se nedan – Teknisk Information). På så vis blir det enkelt både för dig och för oss. Du vet exakt vad det är du får och våra installatörer vet exakt vad de förväntas göra. Det som ingår i standardinstallationen är det som vanligtvis behövs och oftast räcker det med en vanlig standardinstallation. Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen så efter faktureras beloppet.

Med en inomhusdel igår det 4 meter, med två inomhusdelar ingår det 8 meter köldmedierör

När du köper en standard eller duo-installation av Qlimatteknik är det 4 eller 8 meter köldmedierör som ingår i installationspriset. Skulle du vilja ha lite längre köldmedierör är det 450kr/m (inkl. moms) som tillkommer. I det priset ingår allt material, som täckkanaler, styrkabel eller gas om det skulle behövas.

Teknisk Information – Standard / Duo installation

Standarinstallation av luft-luftvärmepump

 • Resor 80 km tur och retur från Uppsala, därefter tillkommer resetillägg * 86 kr/mil
 • Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 3,5 meter över golv.
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1 meter från marknivå
 • 4 meter rör, kondensslang och täckkanaler * utöver 4 meter tillkommer en kostnad på 450 kr/m
 • Elkabel (matarkabel) max 5 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Montering av tillbehör ingår
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

* Obs. bortforsling av gammal pump eller emballage ingår ej

* Vid behov av inkoppling till elcentral på en egen säkring eller utbyggnad av elcentral – offereras jobbet av Marma el

 • Professionell utförd och dokumenterad installation av en luft-luftvärmepump med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan ser också till att din luft-luftvärmepump blir installerad på fackmannamässigt sätt. Vi har en lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

Standarinstallation av luft-luftvärmepump Duo

 • Resor 80 km tur och retur från Uppsala, därefter tillkommer resetillägg * 86 kr/mil
 • Installation av luftvärmepump med 2 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 3,5 meter över golv.
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1 meter från marknivå
 • 8 meter rör, kondensslang och täckkanaler * utöver 8 meter tillkommer en kostnad på 450 kr/m
 • Elkabel (matarkabel) max 5 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Montering av tillbehör ingår
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

* Obs. bortforsling av gammal pump eller emballage ingår ej

* Vid behov av inkoppling till elcentral på en egen säkring eller utbyggnad av elcentral – offereras jobbet av Marma el

 • Professionell utförd och dokumenterad installation av en luft-luftvärmepump med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan ser också till att din luft-luftvärmepump blir installerad på fackmannamässigt sätt. Vi har en lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

Angående el till luft-luftvärmepump

Till skillnad från många installerar vi även el till luftvärmepumpen vid monterings besöket. 5 meter eldragning ingår i installationen. Vanligast installerar man på kopplings punkt i närheten som har jordkabel inkluderat och delar då säkring med annan utrustning.

Installation på hög höjd

I standardinstallationen ingår att innedelen installeras på maximalt 3 meters höjd och utedelen på maximalt 1 meters höjd. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd, kan du skriva det i anteckningar vid köpet i kassan. På arbeten på hög höjd kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, vi kan självklart hjälpa till att hyra skylift med till en extra kostnad.

Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump

Nedmontering av en fungerande luft-luftvärmepump ingår i en standardinstallation, vi fraktar dock inte bort den gamla luftvärmepumpen. Det är gratis för privatpersoner att lämna värmepumpen på närmaste återvinningscentral. Om anläggningen är defekt tillkommer en kostnad för köldmediehantering * 1200 kr.

Markstativ

Vid val av markstativ vid nyinstallation behövs en stabil grund. betongfundament eller trädgårdsplattor i mått 100X60 cm, placera ca 10 cm från yttervägg.

ROT-avdrag på installationen

✓ Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

✓ Fastighetsägaren måste vara beställaren och betalare av installationen.

✓ Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.

✓ Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet.

Garantier

Vi lämnar alltid 1 års garanti på alla våra produkter. På luft-luftvärmepumpar har vi mellan 5 – 6 års totalgaranti. Det framgår på produktsidan om den specifika produkten omfattas av vår utökade garanti.

Den förlängda garantin innebär i huvudsak att du har en väsentligt längre tid under vilken du kan få ersättning för fel i en vara och att fel som upptäcks under garantitiden förutsätts ha funnits vid varans avlämnande. Du har därmed inget ansvar för att bevisa orsaken till felet.

Tvister

Vi strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om en lösning för det fall någonting blivit fel. Kontakta oss om du inte är nöjd.
Om en tvist uppstår som vi inte kan lösa tillsammans kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi medverkar vid eventuella förfaranden i Allmänna Reklamationsnämnden och följer deras rekommendationer.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se

Om en tvist uppstår som vi inte kan lösa tillsammans kan du vidare ha möjlighet att använda dig av Europeiska Kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning, som du hittar på http://ec.europa.eu/odr. Vänligen notera att plattformen är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Du som kund har där möjlighet att lämna in klagomål på alla officiella EU språk.
Tvister kan även prövas av svensk allmän domstol.