Installation luft-luft

✓ Standardinstallation

✓ 1 innedel

✓ Upp till 4 meter rördragning mellan inne och utedel

✓ Möjlighet till ROT-avdrag

Kategorier: ,

Beskrivning

I arbetet ingår: 

 • Resor 80 km tur och retur från Uppsala, därefter tillkommer resetillägg * 86 kr/mil
 • Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel
 • Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv.
 • Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå
 • 4 meter rör, kondensslang och täckkanaler * utöver 4 m tillkommer en kostnad på 400 kr/m
 • Elkabel (matarkabel) max 5 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare.
 • Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av luftvärmepumpen
 • Handhavandeinstruktion
 • Installationsprotokoll
 • Grovstädning och bortforsling av emballage
 • Teknisk support under luftvärmepumpens livslängdProfessionell utförd och dokumenterad installation av en luft-luftvärmepump med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan ser också till att din luft-luftvärmepump blir installerad på fackmannamässigt sätt. Vi har en lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

  ✓ Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den  fastighet där arbetet ska utföras.

  ✓ Fastighetsägaren måste vara beställaren och betalare av installationen.

  ✓ Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång  till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.

  ✓ Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet.

  Läs mer på >>Svenska kyl & värmepumps föreningen

Till toppen