Installation av luftvärmepump i Uppsala

✓ Frakt

✓ Resor 100 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *

✓ Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel

✓ Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv

✓ Välj mellan väggkonsol eller markstativ med vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå

✓ 7 meter rör, kondensslang och täckkanaler

✓  Elkabel (matarkabel) max 10 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare.

✓ Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning

✓ Tätning av väggenomföring

✓ Driftsättning och test av luftvärmepumpen

✓ Handhavandeinstruktion

✓ Installationsprotokoll

✓ Grovstädning (ej emballage)

✓ Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

✓ Frakt

✓ Resor 80 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *

✓ Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel

✓ Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv

✓ Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå

✓ 4 meter rör, kondensslang och täckkanaler

✓ Elkabel (matarkabel) max 5 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare.

✓ Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning

✓ Tätning av väggenomföring

✓ Driftsättning och test av luftvärmepumpen

✓ Handhavandeinstruktion

✓ Installationsprotokoll

✓ Grovstädning (ej emballage)

✓ Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

✓ Resor 60 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *

✓ Nedmontering av den gamla luftvärmepump om den fungerar och sitter på den plats där den nya ska installeras och om samma installationsmaterial kan användas. Gäller ej rören.

✓ Inomhusdel max 2,5 meter över golv

✓ 4 meter rör

✓ Tätning av väggenomföring

✓ Driftsättning och test av luftvärmepumpen

✓ Handhavandeinstruktion

✓ Installationsprotokoll

✓ Grovstädning (ej emballage)

✓ Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

✓ Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den  fastighet där arbetet ska utföras.

✓ Fastighetsägaren måste vara beställaren och betalare av installationen.

✓ Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång  till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.

✓ Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet.

Läs mer på >>Svenska kyl & värmepumps föreningen

Ange dina uppgifter nedan

Önskad tjänst

Önskas offert av luftvärmepump med installation?

Beskriv ditt ärende

Liknande produkter