Installation av luft-luftvärmepump i Uppsala

Vi installera din luft-luft

Professionell utförd och dokumenterad installation av en luft-luftvärmepump med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan ser också till att din luft-luftvärmepump blir installerad på fackmannamässigt sätt. Vi har en lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

Vad ingår i en standardinstallation för luft-luftvärmepump?

✓ Frakt

✓ Resor 80 km tur och retur, därefter tillkommer resetillägg *

✓ Installation av luftvärmepump med 1 inomhusdel

✓ Inomhusdel placeras max 2,5 meter över golv

✓ Väggkonsol och vibrationsdämpare för utomhusdel, placering max 1,5 meter från marknivå

✓ 4 meter rör, kondensslang och täckkanaler

✓ Elkabel (matarkabel) max 5 meter till närmaste jordade uttag med 2-polig säkerhetsbrytare.

✓ Håltagning genom yttervägg av trä, tegel och lättbetong ingår. För övriga material tillkommer kostnad för håltagning

✓ Tätning av väggenomföring

✓ Driftsättning och test av luftvärmepumpen

✓ Handhavandeinstruktion

✓ Installationsprotokoll

✓ Grovstädning (ej emballage)

✓ Teknisk support under luftvärmepumpens livslängd

Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump

Nedmontering av en fungerande luft-luftvärmepump ingår i en standardinstallation, vi fraktar dock inte bort den gamla luftvärmepumpen. Det är gratis för privatpersoner att lämna värmepumpen på närmaste återvinningscentral. Om anläggningen är defekt tillkommer en kostnad för köldmediehantering.

✓ Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den  fastighet där arbetet ska utföras.

✓ Fastighetsägaren måste vara beställaren och betalare av installationen.

✓ Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång  till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.

✓ Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet.

Läs mer på >>Svenska kyl & värmepumps föreningen

Liknande produkter