Caldo XRH Optimised Heating 4+

Daikin Caldo XRH

Toppresterande luftvärmepump som är utvecklad för vårt kalla nordiska klimat med R32 som köldmedium. Den är nu ännu kraftigare och ger ännu varmare utblåsnings temperatur med den uppdaterade mjukvaran. Daikin Caldo XRH är en rejäl och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Caldo XRH Optimised Heating 4+

Optimised Heating 4+ innebär att anläggningen garanterat levererar lika mycket värme vid en utomhustemperatur på -25°C som den nominellt ger vid +7°C. Ingen annan luftvärmepump på marknaden klarar något liknande.

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.

Närvarosensor

Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Öppenspis funktion

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig eftersom rummet uppnått den önskade temperaturen. Med Daikins nya ”öppen spis logik” stänger din luftvärmepump av kompressorn och inomhusenheten går enbart i dynamisk fläktdrift. Det betyder att inomhusenhetens fläkthastighet ökar med temperaturskillnaden för att snabbare sprida den varma luften i huset och du får en jämnare värme. När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn automatiskt.

Ladda ner appen Daikin Online Controller, anslut din luftvärmepump till Wi-Fi och styr ditt klimat från valfri plats. Det är så enkelt.

    Ange dina uppgifter nedan

    Önskad tjänst

    Önskas offert av luftvärmepump med installation?

    Beskriv ditt ärende

    Tillbehör för luftvärmepumpar